News

Some Reflections on PCNE X

JAN 22

Some Reflections on PCNE X

I feel very grateful to Manresa School for allowing me to attend the PCNE X. The experience was a grace-filled moment for me. The presence of our devotional and cultural traditions had created in our unity, joy, a spirit of prayer, and compassion for one another. Our following of JESUS had a kerymatic impact on me as a catechist, teacher, Catholic, and as an F.I. in the mission. I am challenged to continue walking together with humanity till we reach our destination with JESUS in the Kingdom. Burning with the divine love for Jesus...I go forth: TARA NA... SALYA...thanks to everyone and blessed be JESUS who accompanied us in our journey.

Sr. Cecilia Sequio, F.I.

 

 

Si Hesus na ating ligaya at pag-asa sa buhay. Sa ating paglalakbay na kasama ni Hesus ay kinakailangan nating magkaroon ng ugaling marunong makinig sa tawag ng Diyos at Espiritu Santo upang malaman natin na ang ating gagawin ay nasa tama, dahil ito ay pinag isipang mabuti at dinasalan.

Hindi tayo magiging malaya at maligaya sa gagawin nating paglalakbay kung hindi tayo magpapakumbaba. Makikita ang ating tatahakin na maayos at mapayapa sa ating paglalakbay bilang simbahan, at sa lahat ng na ating ginagalawan kung sama sama tayo. Halinang tumawid kasama ni Hesus patungo sa ating misyon. SALYA!

Sr. Pacita Legaspi, F.I.